top of page

Få tag på rätt kompetens

Linkpeoples hjälper vi dig att hitta de bästa kandidaterna för respektive uppdrag. Vi tar hand om allt från att hitta kandidaterna till att granska deras kvalifikationer, och vi ser till att ni får välja den mest lämpade. Vi tillhandahåller de kandidater vi upplever bäst motsvarar våra kunders kravbild.

 

Desto närmare vi arbetar tillsammans kommer en klarare bild visas hur ni arbetar i företaget och vi har då en större förståelse för vilka kandidater just Ert företag verkligen behöver. 

Vi har genom åren lång erfarenhet som bemanningsföretag och att verkligen lyckas få tag på rätt personer som passar just ert företag är viktigt för oss.

Projektgenomgång

Direktrekrytering

Få jobbet gjort av oss. Vi annonserar och letar efter kvalificerad personal enligt er kravbild. Sedan intervjuar vi möjliga kandidater för att sedan delge Er några för på platsen intervju eller via videolänk

Bemanningskurs

Bemanning

Vi har en mängd företag vi samarbetar med för att snabbt kunna delge rätt personal vid bemanning. Korta som långa uppdrag. 

Konsult intervju

Intervjuer av kandidater

Vi intervjuar kontinuerligt nya kandidater inom olika branscher för att vara beredd på att tillsätta rätt person inom kort tid för kommande uppdrag.

Arbetsgivare: Arbetsgivare

Rekrytering

Direkt rekrytering är en tjänst som vårt företag erbjuder för att hjälpa arbetsgivare att hitta och anställa rätt personer för sina lediga jobb. Istället för att förlita sig på externa rekryteringsföretag eller jobbportaler tar vi hand om hela rekryteringsprocessen internt.
 

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och krav för varje ledig tjänst. Genom strategisk marknadsföring och aktivt söka efter potentiella kandidater hittar vi de bäst matchade profilerna för varje jobb. Vi utför noggranna urval och intervjuer för att säkerställa att bara de mest kvalificerade kandidaterna presenteras för våra uppdragsgivare.
 

Vårt mål är att göra rekryteringsprocessen så smidig och effektiv som möjligt både för arbetsgivare och jobbsökande. Vi sparar tid och ansträngning genom att vara en pålitlig partner som kan förse dig med rätt kandidater för att bygga upp ditt team.
 

Oavsett om du har ett korttidsprojekt eller en permanent position, kan vårt företag hjälpa dig att hitta den bästa lämpliga personen. Vi har ett stort nätverk av professionella kontakter och specialister inom olika branscher, vilket gör att vi kan matcha uppdragsgivare med kvalificerade kandidater.
 

Med vår erfarenhet och expertis inom rekrytering strävar vi efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som motsvarar dina specifika behov och företagskultur. Vi är stolta över att kunna underlätta förvärvandet av kompetent och engagerad personal till din organisation.
 

Kontakta oss idag för att diskutera hur vår direkt rekryteringstjänst kan hjälpa dig att hitta rätt medarbetare för ditt företag!

Bemanning

Bemanning av personal är en tillvägagångssätt som innebär att företag anlitar externa eller tillfälliga arbetstagare för att uppfylla sina personalbehov. Oavsett om det rör sig om kortvariga projekt, säsongsbetonade toppar eller bemanning under personalbrist, kan bemanning vara en effektiv lösning för att säkerställa kontinuitet och produktivitet.
 

Vårt företag specialiserar sig på att erbjuda kompetent och erfaren personal inom olika branscher och yrkesområden. Genom att samarbeta med oss kan du dra nytta av vår omfattande databas med välkvalificerade kandidater och skräddarsydda lösningar som passar just dina specifika behov.
 

Vårt team av rekryteringsexperter arbetar noggrant med att matcha företagets krav och förväntningar med lämpliga kandidater. Vi sätter en hög standard i vår urvalsprocess och bekräftar alltid att de kandidater vi presenterar inte bara har den rätta kompetensen utan också passar väl in i din företagskultur.
 

Genom att välja att samarbeta med oss kan du spara tid och resurser genom att undvika den ansträngande processen med att annonsera, sålla och intervjua kandidater själv. Vi tar hand om all administration och uppföljning, vilket ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet och öka effektiviteten i din personalplanering.
 

Oavsett om du behöver temporär personal för korta uppdrag eller söker långsiktiga samarbetspartners, ser vi till att du får tillgång till rätt personal vid rätt tidpunkt. Genom att vara flexibla och anpassningsbara kan vi möta dina behov och leverera pålitliga lösningar som hjälper ditt företag att växa och utvecklas.
 

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att skapa en smidig och effektiv personalbemanning strategi.

Intervjuer av kandidater

Som företag har vi en tydlig och strukturerad process för att välja kandidater för intervjuer. Här är en beskrivning av hur vi hanterar och väljer kandidater:
 

 1. Jobbannons: Först och främst skapar vi en noggrant utformad jobbannons som tydligt beskriver de önskade kvalifikationerna och våra förväntningar för den aktuella tjänsten. Vi sprider annonsen på olika rekryteringssidor, sociala medier och genom nätverk för att locka rätt kandidater.
   

 2. Urval av CV: Vi tar emot ansökningar och går noggrant igenom varje CV för att bedöma om kandidaterna uppfyller våra grundläggande kvalifikationer och krav för tjänsten. Vi fokuserar på kandidaternas utbildning, tidigare erfarenheter och färdigheter för att bedöma deras matchning med kraven i annonsen.
   

 3. Första urvalet: Baserat på CV-urvalet väljer vi ut ett antal kandidater som vi anser bäst matchar våra krav och förväntningar. Dessa kandidater blir sedan kontaktade för att boka in en första intervju.
   

 4. Första intervjun: Under den första intervjun träffar vi kandidaterna personligen eller genom telefon- eller videosamtal. Syftet med den här intervjun är att få en första inblick i kandidaternas personlighet, motivation och förmåga att kommunicera. Vi ställer frågor om deras tidigare erfarenheter, färdigheter och deras förståelse för den aktuella rollen.
   

 5. Andra intervjun: Baserat på resultaten från den första intervjun väljer vi ut ett antal kandidater för en andra intervju. Denna intervju kan vara mer specifik och innehålla frågor om exempelvis kandidatens tekniska kunskaper, arbetsmetoder och problemlösningsförmåga. Ibland kan det även inkludera ett praktiskt test eller en arbetsprovsuppgift.
   

 6. Referenstagning och bakgrundskontroll: Innan vi tar det slutgiltiga beslutet för kandidat genomför vi referenstagning och bakgrundskontroll. Detta innebär att vi kontaktar tidigare arbetsgivare eller referenser för att få en bättre förståelse av kandidatens arbetsprestation, arbetsstil och pålitlighet.
   

 7. Beslut: Baserat på helhetsbedömningen av kandidaternas prestationer under intervjuerna, deras referenser och bakgrundskontroll, fattar vi beslut om vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. Den valda kandidaten erbjuds sedan anställning eller uthyrning till kund och vi inleder processen för att välkomna hen till företaget.
   

Genom att följa denna strukturerade process kan vi säkerställa att vi väljer de mest kvalificerade kandidaterna för intervjuer och maximerar våra chanser att hitta rätt person för tjänsten.

bottom of page